ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Από τις 15 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών Β Κύκλος για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Ποσό στήριξης έως 22.000 ευρώ!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ 2018

Από τις 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2018 οι αιτήσεις για νέες άδειες φύτευσης οινάμπελων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης!

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

- Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Δράση 4.1.1 & 4.1.3 για 
  Επαγγελματίες Αγρότες.


- Πρόγραμμα ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης για την αυτοαπασχόληση τους.


- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επισειρήσεων.


- CLLD - LEADER Βοιωτίας.


- Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα Δράση 10.1.04

Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου