2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η 2η Προδημοσίευση για το Πρόγραμμα των Ν. Γεωργών 2017 περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Εκδόθηκε η προδημοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης Νέων Γεωργών που αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

 


ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2017

Αναρτήθηκε η Προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις Δράση 4.1 και χρήση ΑΠΕ Δράση 4.1.3.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός έως 500.000 ευρώ
Ποσοστά επιδοτήσεων από 40% έως 85%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την επιτυχημένη 12-ετή πορεία στον χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το γραφείο μας προχώρα σε μια σημαντική συνεργασία με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΥΛΗ ΙΚΕ (Πιστοποιημένο Φορέα Α΄ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ), εντάσσοντας στο πακέτο υπηρεσιών, που ήδη προσφέρουμε, και την Σύνταξη - Υποβολή Δηλώσεων ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ). Για το έτος 2017 η σύνταξη και υποδοχή των Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017, θα πραγματοποιείται στα νέα γραφεία της ΓΑΙΑΣ ΠΥΛΗΣ στην Θήβα (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 – Έναντι ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ), εγκαταστάσεις στις οποίες θα συστεγάζεται και το γραφείο μας.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το Πρόγραμμα Μείωσης Νιτρορύπανσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις:

  1. αγρανάπαυση
  2. ξηρική αμειψισπορά
  3. χλωρά λίπανση
  4. μη καλλιέργεια κοντά σε όχθες υδάτινων όγκων

και το πριμ θα ανέρχεται έως 60 ευρώ/ στρέμμα (κηπευτικά, βαμβάκι, κλπ).


ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ομ.Π), ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π) & ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (Ε.Ο.Π).

Από πέντε μέλη και άνω, χωρίς απαιτήσεις τζίρου αλλά με την υποχρέωση εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου, στήνονται οι Ομάδες Παραγωγών σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που καταργεί όλες τις περασμένες διατάξεις και θέτει παράλληλα τα νέα πλαίσια και για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

Η ευελιξία που δίνει η νέα Υπουργική Απόφαση, για την σύσταση συλλογικών σχημάτων και τα σημαντικά ποσά ενισχύσεων  που θα δοθούν στα αναγνωρισμένα σχήματα, μέσω προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014 -2020, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη του κλάδου της Πρωτογενούς Παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη του γραφείου μας.

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Ενισχυόμενες δράσεις:

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)

γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Δικαιούχοι:

Ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμούς:

Δράση    Κατώτ. αιτούμενος προϋπολ.   Ανώτ. αιτούμενος προϋπολ.

4.2.1        100.000,00 €                             10.000.000,00 €

4.2.2        100.000,00 €                               5.000.000,00 €

4.2.3         50.000,00                                   300.000,00 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 35% έως 75% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης (ανάλογα το υπομέτρο και τον προϋπολογισμό).


 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ- ΠΑΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ1. ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

 Ποσοστά ενίσχυσης που θα φτάσουν έως και 75%  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγρότες που εμπορεύονται γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα.

      2. ΔΡΑΣΕΙΣ CLLD/ LEADER (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

Ενίσχυση γεωργών και μη γεωργών στις επιλέξιμες περιοχές για επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100%

 3. ΜΕΤΡΟ 4.1- ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣΕΙΣ- ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (η προκήρυξη αναμένεται στα μέσα του 2017)

Δράση 1:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.)

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Προτεραιότητα δίνεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργειες προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή.


Προϋπολογισμούς: έως 500.000 ευρώ


 Δράση 2:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ


 Δράση 3:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ για διαχείριση αποβλήτων.


Ποσοστά ενίσχυσης έως 75%         

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης- φωτοβολταικά συστήματα.

        4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 
Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

  • "Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας"
  • "Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας"

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη διαδικασία των ΠΠΔ, οι ελαιουργοί θα μπορούν πλέον:

  • να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
  • να μεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία
  • να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές, όπου μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

                  

        5.ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.


Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου