ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Από τις 15 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών Β Κύκλος για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Ποσό στήριξης έως 22.000 ευρώ!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

- Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Δράση 4.1.1 & 4.1.3 για 
  Επαγγελματίες Αγρότες.


- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επισειρήσεων.


- CLLD - LEADER Βοιωτίας.


Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου