1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Αναμένεται έως το τέλος του χρόνου η προκήρυξη της Βιολογικής γεωργίας και της Βιολογικής κτηνοτροφίας, με ενισχύσεις που θα φτάσουν έως και 90 ευρώ/ στρέμμα και 34 ευρώ/ ζώο αντίστοιχα.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!


2)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΤΩΝ


Παρατείνεται έως 22/12/2016 η προθεσμία δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων, η οποία είναι υποχρεωτική προκειμένου να είστε επιλέξιμοι σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και σε δικαιώματα νέων αδειών φύτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!ΕΠΕΙΓΟΝ !!!


3) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ>>.

Ξεκινάει άμεσα η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Οικονομικές ενισχύσεις από 17.000,00 ευρώ έως 22.000,00 ευρώ. Xρόνος υποβολής αιτήσεων από 31-10-2016 έως 23-12-2016 μετά από παράταση. Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του προγράμματος χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών και στην σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενεργήσουν άμεσα.


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 11 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

4) Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένονται να ξεκινήσουν σύντομα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020

Σημαντικές δράσεις που θα ενεργοποιηθούν το 2016/2017:

 Β’ κύκλος των δράσεων:

 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Π/Υ: 50 εκατ. € .
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Π/Υ: 48 εκατ. € .
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, Π/Υ: 70 εκατ. € .
 •  Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων.
 • Αναβάθμιση εταιριών franchising.
 • Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς:

Ø       εξοικονόμησης ενέργειας

Ø       των logistics

Ø       Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον.
 •  ∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters).
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.
 •  Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
 • ∆ημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα.


5) Προήρυξη μέτρων προυπολογισμού 1,5 δισ. Ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις €  σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα μέτρα:

1) Των νέων γεωργών που θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει ήδη γίνει προδημοσίευση. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών.

2) Της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός. Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους. Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €.

4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000€, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.


6) Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020


Αναμένεται στο τέλος του έτους και στις αρχές του επόμενου έτους (2017) η προκήρυξη προγραμμάτων ΠΑΑ 2014-2020 στα πλαίσια ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/ LEADER με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100 % των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες είναι όλες οι περιοχές όλων των περιφερειακών ενοτήτων εκτός από τα αστικά κέντρα.

Αναλυτικά τα μέτρα/ δράσεις που έχουν επιλεγεί στο σχεδιασμό του ΠΑΑ 2014-2020 είναι:

 

·          Μ01: Δράσεις μετάδοσης γνώσεων & ενημέρωσης 

·          Μ02: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

·          Μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων σε    μη γεωργικά

·          Επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της δασοκομίας

·          Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

·          Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

·          Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων

·          Ενισχύσεις για την εγκατάσταση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

·          Πρόληψη & αποκατάσταση ζημιών στα δάση 

·          Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

·          Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία, κινητοποίηση & εμπορία δασικών προϊόντων

·          Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον & το κλίμα

·          Δασο-περιβαλλοντικές & κλιματικές υπηρεσίες & διατήρηση των δασών 

·          Συνεργασία


7) Θεσμός της Οικοτεχνίας

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου