ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

- Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Δράση 4.1.1 & 4.1.3 για 
  Επαγγελματίες Αγρότες.


- Πρόγραμμα ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης για την αυτοαπασχόληση τους.


- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επισειρήσεων.


- CLLD - LEADER Βοιωτίας.


- Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα Δράση 10.1.04

Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου