ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΟΤΙΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου